ASUSE s.r.o.

 
sídlo: Strakova 1, 040 01 Košice, SLOVENSKO
kancelária: Letná 40, 040 01 KE
IČO: 44 483 431
DIČ: 2022712296
IČ DPH: SK2022712296
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2628771336/1100
IBAN: SK85 1100 0000 0026 2877 1336
kontakt: Ing. Zuzana Gmitrová
tel.: +421 905 11 70 70
email: asuse@asuse.sk

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro, Vložka č. 22721/V