MZDOVÝ OUTSOURCING

Spracovanie miezd je neoddeliteľnou súčasťou života každej firmy, no nie ich hlavnou podnikateľskou činnosťou. Vďaka outsourcingu môžu spoločnosti venovať svoj čas a zdroje hlavnej činnosti svojho podnikania.

Keďže spracovanie miezd zabezpečujeme elektronicky naším klientom sa môže stať zamestnávateľ z ktoréhokoľvek kúta Slovenska.

Externé spracovanie miezd a mzdovej evidencie v programoch Olymp a Human

 

Našim klientom poskytujeme:

 • Kompletné spracovanie miezd
 • Spracovanie a podávanie výkazov do príslušných inštitúcií
 • Spracovanie hromadného príkazu pre odvody za zamestnancov a zamestnávateľa
 • Spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • Vystavenie evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia
 • Vystavenie potvrdení zamestnávateľa zamestnancom pri skončení pracovného pomeru a ostatných potvrdení súvisiacich so mzdovou agendou
 • Komunikácia s daňovým úradom, soc. poisťovňou a zdravotnými poisťovňami v mene klienta a zastupovanie klienta pri kontrolách súvisiacich so mzdovou agendou
 • Pomoc pri zavedení systému evidencie miezd a ostatných dokladov zamestnancov

 

Cenové a obchodné podmienky za jednu spracovanú mzdu na mesiac:

Podľa typu pracovného pomeru Cena bez DPH Cena s DPH
Trvalý pracovný pomer (TPP) 10 €  12 €
Dohody o prácach mimo TPP 10 €  12 €
Odmena členovi orgánu spoločnosti 10 €  12 €

 

SERVISNÉ POPLATKY:

10 eur bez DPH - za zamestnanecký pomer dohodár ak počas celého obdobia trvania dohody nebola dohodárovi ani raz vyplatená mzda (poplatky súvisice s registráciou dohodára).

10 eur bez DPH - za spravovanie zamestnávateľa s dohodármi bez miezd (poplatky súvisiace so zasielaním nulových výkazov).

 • Odmenu za spracované mzdové účtovníctvo spoločnosť fakturuje zákazníkovi po odovzdaní spracovaných miezd so splatnosťou 10 dní od dátumu vystavenia faktúry

Základné výstupy pri spracovaní miezd

 • Výplatné pásky pre jednotlivých zamestnancov
 • Hromadný príkaz s odvodmi za zamestnancov a zamestnávateľa
 • Zoznam čistých miezd jednotlivých zamestnancov a ich čísel účtov
 • Hromadný príkaz na úhradu miezd zamestnancom (aj vo formáte pre elektronické zasielanie )
 • Prehľad ceny práce
 • Súhrnné podklady pre účtovníctvo zákazníka
 • Na žiadosť klienta - individuálne výstupy