• Accounting
    & superior services

    Spracovanie miezd je neoddeliteľnou súčasťou života každej firmy, no nie ich hlavnou podnikateľskou činnosťou. A práve outsourcing umožňuje spoločnostiam venovať svoj čas a zdroje hlavnej činnosti svojho podnikania.

 

Založeniu spoločnosti ASUSE s.r.o. predchádzali niekoľkoročné skúsenosti v oblasti ekonomických a účtovných služieb vykonávaných na základe živnostenského oprávnenia (r. 2004).

Dnes, vďaka profesionálnemu tímu skúsených odborníkov, dokážeme každému podnikateľskému subjektu zabezpečiť kvalitný komplex služieb v oblasti mzdového účtovníctva a nákladnej dopravy (prepravný poriadok)

Dodávateľské spracovanie miezd u nás Vám prináša tieto výhody:

  • Poskytuje nákladovo efektívne riešenie spracovania miezd.
  • Nevyžaduje potrebu vybrať, zakúpiť a udržiavať softvérový systém na spracovanie miezd.
  • Odbúrava potrebu školení a starostlivosť o vzdelávanie personálu.
  • Odstraňuje potrebu sledovania legislatívnych zmien.
  • Poskytuje diskrétne spracovanie mzdových údajov (neposkytujeme žiadne informácie o našich zákazníkoch).
  • Prispôsobime sa Vašim požiadavkam a zvykom.

Viac informácií Vám kedykoľvek radi poskytneme e-mailom, telefonicky, ale predovšetkým na osobnom stretnutí.