PRIHLÁŠKA

Názov firmy
Ulica
PSČ
Mesto
IČO
DIČ
IČ DPH
Nick
(prihlasovacie meno na encyklopédiu DRAK)
prosím uvadzať len pri školeniach p.Mihála
Email
(Email bude použitý systémom pre potvrdenie prihlášky a ďalšiu komunikáciu s Vami, preto je dôležité, aby bol uvedený v správnom tvare)
Tel/fax
Počet účastníkov
Mená účastníkov