ROČNE ZUCTOVANIE PREDDAVKOV NA DAN Z PRIJMOV ZO ZAVISLEJ CINNOSTI ZA ROK 2019 A ZMENY OD 1.1.2020

Názov ROČNE ZUCTOVANIE PREDDAVKOV NA DAN Z PRIJMOV ZO ZAVISLEJ CINNOSTI ZA ROK 2019 A ZMENY OD 1.1.2020
Lektor Júlia Pšenková
Dátum 23. 01. 2020
Čas od 09:00
Čas do 15:00
Mesto Košice
Miesto Hotel Košice, Moldavská cesta II. 51/2414, Košice
Uzávierka prihlášok 21. 01. 2020 (počet účastníkov je LIMITOVANÝ)
   
Program  

Čas konania:
9:00 hod. - 15:00 hod. (Registrácia účastníkov od 8:30 hod.)

Lektor:
Júlia Pšenková
Odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných náhrad, vysielanie zamestnancov do zahraničia a zrážok zo mzdy vrátane exekúcií. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti nadobudla počas 20-ročnej praxe.

Na školení s Júliou Pšenkovou získate potrebné informácie, ako správne postupovať pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti. V rámci programu preberieme, kto môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2019, do kedy je zamestnávateľ povinný ho vykonať, ako sa vysporiada preplatok a nedoplatok alebo ďalšie špecifiká, s ktorými sa môžete stretnúť pri ukončení príslušného kalendárneho roka. Pomocou reálnych príkladov z praxe sa zameriame na všetky povinnosti zamestnávateľov v mzdovej učtárni na prelome rokov 2019/2020 a chýbať nebude ani prehľad o legislatívnych novinkách pre rok 2020.

Program seminára:

•    RZD lehoty, termíny
•    potvrdenie o príjme
•    žiadosť o RZD
•    nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka, manželského partnera a dôchodcu
•    odpočítateľné položky DDS , kúpele, úver
•    daňový bonus
•    zamestnanecká prémia
•    preplatky, nedoplatky
•    darovanie 2 % dane
•    Zákonník práce – minimálna mzdy, príplatky ku mzde
•    sociálne poistenie – vymeriavacie základy
•    zdravotné poistenie – vymeriavacie základy, denný vymeriavací základ pre náhradu príjmov

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

Cena za seminar:   78 EUR s DPH (65 EUR bez DPH)

V cene je zahrnute: skolenie, skoliace materialy a teply obed.

Prihlasit sa mozte hned teraz cez: ONLINE REGISTRACIA

Platbu za seminar, ktory sa uskutocni dna 23.01.2020 (stvrtok), prosim uhradte podla nasledujucich pokynov:


Nazov uctu:
ASUSE s.r.o.

Banka:
Tatra banka

Cislo uctu:
2628771336/1100

IBAN:
SK85 1100 0000 0026 2877 1336

SWIFT kod:
TATRSKBX

Variabilny symbol:
Vase ICO

Specificky symbol:
23012020

Konstantny symbol:
0308

Ucel platby:
uvedte nazov Vasej firmy

Uhradu prosim zrealizujte najneskor do 21.01.2020.

Storno podmienky - pri odhlaseni sa do 21.01.2020 (e-mailom na: asuse@asuse.sk) vratime celu uhradenu sumu. Pri neskorsom odhlasenie alebo neucasti na skoleni, zaplateny poplatok nevraciame, no zaregistrovanemu ucastnikovi zasleme postou skoliaci material. Na skolenie je mozne poslat aj nahradika. Zmenu mena ucastnika prosim oznamte e-mailom na: asuse@asuse.sk

Danovy doklad (faktura) Vam bude doruceny elektronicky po pripisani platby na ucet ASUSE s.r.o.

  Tesime sa na stretnutie s Vami


Informacie:
Ing. Zuzana Gmitrova
mob.: 0905/117070
e-mail: asuse@asuse.sk