MZDOVA UCTAREN V KONCIACOM OBDOBI PANDEMIE

Názov MZDOVA UCTAREN V KONCIACOM OBDOBI PANDEMIE
Lektor RNDr. Jozef Mihál
Dátum 18. 06. 2020
Čas od 09:00
Čas do 15:00
Mesto Košice
Miesto Hotel Košice, Moldavská cesta II. 51/2414, Košice
Uzávierka prihlášok 16. 06. 2020 (počet účastníkov je LIMITOVANÝ)
   
Program  

Lektor:
RNDr. Jozef Mihál
Expert na pracovné, sociálne a daňové právo. V rokoch 2010 – 2012 pôsobil ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Od roku 2012 je poslanom NR SR. V roku 2007 založil spoločnosť RELIA s.r.o., prostredníctvom ktorej dodnes poskytuje podnikové a ekonomické poradenstvo. Popri svojej profesii sa venuje aj vydavateľskej a lektorskej činnosti, ktorá zahŕňa prednášanie na konferenciách, seminároch a školeniach na témy daní, odvodov, pracovného práva, účtovníctva alebo mzdového účtovníctva.

V dôsledku postupného uvoľňovania opatrení sa v praxi vynára množstvo otázok spojených s povinnosťami mzdárov a mzdárok v končiacom období pandémie. Ak si aj vy potrebujete ozrejmiť, akým spôsobom budú mimoriadne opatrenia doznievať, na čo nezabudnúť pri prechode zo stavu núdzového do bežného režimu, dokedy je možné štát žiadať o príspevky a ktoré sú najvýhodnejšie, ako je to s úľavami pri odvodoch, dokedy je potrebné vykonať ročné zúčtovania a splniť si ďalšie daňové povinnosti za rok 2019, ako ďalej s dohodami a to najmä študentami, ako je to s čerpaním dovoleniek, ako čo najlepšie optimalizovať organizáciu pracovného času, aké povinnosti má zamestnávateľ ak dôjde k prepúšťaniu zamestnancov.

Hygienické opatrenia a pokyny:

Ubezpečujeme vás, že všetky školenia budú prebiehať podľa vládou vyhlásených hygienických štandardov.


Program seminára:

1.    Rekapitulácia legislatívnych zmien
•    posun lehôt na ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti
•    odpustenie a odklad splatnosti niektorých odvodov
•    zmeny v Zákonníku práce
•    zmeny v zákone o službách zamestnanosti

2.    Aktuálny stav projektu "Prvá pomoc"
•    opatrenia, ktoré môžu naďalej využiť zamestnávatelia
•    aké zmeny v projekte možno očakávať v letných mesiacoch

3.    Kľúčové ustanovenia Zákonníka práce v období reštartu ekonomiky
•    práca z domu
•    možnosti organizácie pracovného času
•    pravidelný a nepravidelný pracovný čas
•    konto pracovného času
•    čerpanie náhradného voľna
•    čerpanie dovoleniek
•    dohody (študenti)
•    dočasné pridelenie inému zamestnávateľovi
•    výpovede, výpovedná doba, odstupné
•    očakávané zmeny

4.    Diskusia k ďalším otázkam pracovného práva, dane z príjmov zo závislej činnosti a odvodov

Zmena a doplnenie programu vyhradené.


Cena za seminar:   84 EUR s DPH (70 EUR bez DPH)

V cene je zahrnute: skolenie, skoliace materialy a obcerstvenie.

Prihlasit sa mozte hned teraz cez: ONLINE REGISTRACIA

Platbu za seminar, ktory sa uskutocni dna 18.06.2020 (stvrtok), prosim uhradte podla nasledujucich pokynov:


Nazov uctu:
ASUSE s.r.o.

Banka:
Tatra banka

Cislo uctu:
2628771336/1100

IBAN:
SK85 1100 0000 0026 2877 1336

SWIFT kod:
TATRSKBX

Variabilny symbol:
Vase ICO

Specificky symbol:
18062020

Konstantny symbol:
0308

Ucel platby:
uvedte nazov Vasej firmy

Uhradu prosim zrealizujte najneskor do 16.06.2020.

Storno podmienky - pri odhlaseni sa do 16.06.2020 (e-mailom na: asuse@asuse.sk) vratime celu uhradenu sumu. Pri neskorsom odhlasenie alebo neucasti na skoleni zaplateny poplatok nevraciame, no zaregistrovanemu ucastnikovi zasleme postou skoliaci material. Na skolenie je mozne poslat aj nahradika. Zmenu mena ucastnika prosim oznamte e-mailom na: asuse@asuse.sk

Danovy doklad (faktura) Vam bude doruceny elektronicky po pripisani platby na ucet ASUSE s.r.o.

  Tesime sa na stretnutie s Vami


Informacie:
Ing. Zuzana Gmitrova
mob.: 0905/117070
e-mail: asuse@asuse.sk