MZDOVA UCTAREN V KONCIACOM OBDOBI PANDEMIE


PRIHLÁŠKA

Názov firmy
Ulica
PSČ
Mesto
IČO
DIČ
IČ DPH
Nick
(prihlasovacie meno na encyklopédiu DRAK)
prosím uvadzať len pri školeniach p.Mihála
Email
(Email bude použitý systémom pre potvrdenie prihlášky a ďalšiu komunikáciu s Vami, preto je dôležité, aby bol uvedený v správnom tvare)
Tel/fax
Počet účastníkov
Mená účastníkov